Despre noi...

Școala Gimnazială „Constantin Panțiru”, comuna Grințieș

Performanțe...

Personalități grințieșene:

Rezultate recente la competiții:

Misiunea și Viziunea

Școala noastră constituie o treapă solidă, cu oportunități europene

Facilitățile oferite

Săli de clasă foarte bine dotate, la nivel european, mobilier școlar modular, videoproiector, computer. Un laborator de informatică, materiale didactice variate pentru toate disciplinele de studiu. Sală pentru orele de Educație fizică și sport, bază sportivă cu teren exterior. Conexiune permanentă la Wi-Fi, bibliotecă cu peste 8000 de volume etc.
scgrinties foto