Calitate,
profesionalism

Toate eforturile în beneficiul elevilor, spe mulțumirea părinților…

RSS Noutăți ISJ Neamț

Istoricul școlii

Datele rezultate în urma săpăturilor arheologice atestă existența unei culturi străvechi, aparținând perioadei paleoliticului superior și mezolitic. Pe o terasă înaltă a dealulului Frasinul aflat în stânga râului Bistricioara în locul numit Lutărie, s-au descoperit unelte tipice din perioada aurignacianului superior (def.[8]). Pe terasele pâraielor dezgolite de o puternică eroziune care a avut loc în perioada Riss-Wurn (def.[8]), au fost descoperite arme și unelte din silex (cuțite, dăltițe, răzuitoare ), dovezi care atestă existența unei culturi de tip gravettian (def.[8]).

De ce noi?

  1. Ne preocupăm pentru fiecare disciplină de studiu, să oferim tot ceea ce este mai bun,
  2. Baza materială este actualizată lunar pentru a răspunde tuturor cerințelor ca calitate și modernitate;
  3. Suntem deschiși permanent spre colaborarea cu părinții și comunitatea locală;
  4. Oferim totul, atât profesionalism al cadrelor didactice, cât și resursă materială, pentru un învățământ la cele mai înalte standarde,
  5. Suntem în permanență interesați de măsurile, mijloacele și metodele utilizate  de alte unități de învățământ, atât la nivel național, cât și internațional și depunem toate eforturile în acest sens.
  6. Noi menținem cel mai înalt standard în privința oricărui cadru-didactic care dorește să vină în comunitatea noastră, fiind permanenți preocupați de viitorul absolvenților noștri.

Colaborare...

Suntem deschiși oricânt spre colaborare cu orice cadru didactic, părinte sau elev... Toate propunerile dvs. vor fi luate în discuție și vom acționa întotdeauna spre binele și performanța școlară a tuturor elevilor.

Contact facil...

Ne puteți contacta oricând, după următorul program: Luni-Joi: 08:16.30; Vineri între orele: 8:00 și 14,30. Vă așteptă și pe adresa de email sau formularul din site! Vă mulțumim!

Securitate

În conformitate cu Legea nr. 63/28.12.2018 și reglementări cu privire la Statutul elevului și ROFUIP, în concordanță cu Regulamentul intern și cel privind organizarea și funcționarea unității de învățământ, datele personale sunt prelucrate conform legii.

Protecția datelor personale

Comisia specială din unitatea școlară este preocupată de asigurarea unei protecții adecvate a datelor personale, a tuturor cadrelor didactice, elevilor și părinților. Reglementările specifice le puteți găsit pe adresa: Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Testimoniale

“..Sunt absolvent al Școlii Grințieș. Mi-a rămas în minte și cred că nu voi uita niciodată dragostea multor profesori pentru noi, preocuparea deosebită a lor, implicarea, atât la lecțiile din clasă, cât și la alte activități pe care le-am desfășurat."
Mihai
Grințieș

Așteptăm testimonialele voastre pe adresa de email a unității școlare. Vă rugăm să precizați la Subiect: testimonial site, numele și prenumele dvs ca absolvent sau părinte, locația de unde trimiteți testimonialul, numele și prenumele complet, precum și un text realist despre unitatea școlară. Vă mulțumim!